Vand- og fedtopløselige vitaminer

Vitaminer inddeles i vand- og fedtopløselige vitaminer.

De vandopløselige agerer, som navnet siger med vand eller væske i i maden såvel som i fordøjelsessystemet. De fedtopløselige skal opløses i fedt for at kroppen kan optage dem, og det sker i forbindelse med fødeindtag, samt i fordøjelsessystemet.

De vandopløselige vitaminer udskilles via kropsvæskerne, primært via urinen. Et eventuelt overskud udskilles hurtigt og effektivt fra kroppen, og kun i meget sjældne tilfælde ses overdosering. Der vil ikke være tale om en forgiftning, og særligt ikke hvis der er tale om en overdosering i form af store mængder af eks. én type fødevarer.

De vandopløselige vitaminer oplagres kun i meget lille grad i organismen. De befinder sig i kropsvæskerne og i blodserum, og vi har generelt brug for daglig tilførsel af dem alle, og gerne fordelt over flere hoved- og mellemmåltider.De vandopløselige vitaminer, særligt B-vitaminerne, er indbyrdes afhængige., og derfor anbefales det som oftest, at man tager et helt B-vitamin kompleks fremfor blot et enkelt B vitamin. Man taler om, at der kan opstå funktionel mangel af de andre B vitaminer, hvis man indtager store mængder af et B vitamin.Mangel på et enkelt vandopløseligt vitamin kan også betyde dårlig udnyttelse af andre vandopløselige vitaminer.

Vandopløselige vitaminer:

 • Thiamin (B1)
 • Riboflavin (B2)
 • Niacin (B3)
 • Pantotensyre (B5)
 • Pyridoxin (B6)
 • Biotin
 • Folinsyre
 • Cyano-cobalamin (B12)
 • C vitamin

Alle vitaminer skal i dag nævnes med deres fulde navn og ikke det nummer som de måtte have fået i en række af andre vitaminer.De fedtopløselige vitaminer er, som navnet siger, opløselige i fedtstoffer. Det betyder, at tilstedeværelse af fedtstoffer i tarmsystemet er forudsætningen for at kunne udnytte og optage disse vitaminer.

Fedtoptagelse afhænger af en god galdefunktion, for galden spalter fedtstofferne (emulgerer), så de kan optages i tarmen.

De fedtopløselige vitaminer skal altså indtages sammen med fedtstof i kosten. Overskud af de fedtopløselige vitaminer udskilles, i modsætning til de vandopløselige, kun med afføringen. Fedtopløselige vitaminer kan lagres i kroppen og hentes frem, når organismen har brug for dem, men de kan også overdoseres og give forgiftning, bortset fra K-vitamin.

Både D-vitamin og A-vitamin skal man være forsigtig med at anvende i ukontrollerede store doser og i for lang tid. E-vitamin kan kun give forgiftning ved injektion, aldrig ved indtagelse i tablet- eller kapselform. K-vitamin kan dannes i den sunde tarmflora, men i mindre mængder end kroppen har behov for.

Kroppen skiller sig kun langsomt af med et overskud af de fedtopløselige vitaminer, og her rænkes særligt på A og D vitamin.

 • A vitamin
 • D vitamin
 • E vitamin
 • K (K1 & K2) vitamin